Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

Μας ταισαν καρκίνο

Διακινήθηκε σε ταβέρνες,εστιατόρια και καταστήματα ετοίμου φαγητού
Για τη διακίνηση ηλιελαίου, το οποίο πιθανολογείται ότι περιέχει ορυκτέλαιο, ενημερώθηκε ο ΕΦΕΤ Οι συγκεκριμένες ουσίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως καρκινογόνες, μεταλλαξογόνες και τοξικές.
Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Φορέα, πρόκειται για ηλιέλαιο το οποίο διακινήθηκε, μέσω της Ελβετίας, στις εταιρείες «ΜΑΝΟΣ Α.Ε.» και «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.», ώστε να υποστεί ραφινάρισμα. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το συγκεκριμένο τελικό ραφιναρισμένο προϊόν, που διακινήθηκε στους καταναλωτές, είναι επιμολυσμένο από ορυκτέλαιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Ελβετικές Αρχές:
• Η εταιρεία «ΜΑΝΟΣ Α.Ε.» στις 28/02/2008 παρέλαβε 1185 tn ηλιέλαιο το οποίο περιείχε 900mg/kg ορυκτέλαιο. Επίσης, στις 10/3/2008 παρέλαβε 950tn ηλιέλαιο για το οποίο πιθανολογείται ότι υπάρχει επιμόλυνση.
• Η εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.» στις 10/3/2008 παρέλαβε 835 tn ηλιέλαιο για το οποίο πιθανολογείται ότι υπάρχει επιμόλυνση.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημέρωσε άμεσα τις επιχειρήσεις και απαίτησε για προληπτικούς λόγους την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων ποσοτήτων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.