Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Πρωταγωνιστές της κακοδιοίκησης Δήμοι ,Νομαρχίες δημόσιες υπηρεσίες

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Για μία ακόμη φορά στην ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης «πρωταγωνιστούν» με αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα οι δημόσιεςυπηρεσίες, οι νομαρχίες, οι πολεοδομίες και οι δήμοι, όπως προκύπτει και από τηνέκθεση, για το 2007, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Γενικός Επιθεωρητής Λέανδρος Ρακιντζής και ο οποίος παρέπεμψε, για τον προηγούμενο μόνο χρόνο, στον εισαγγελέα και στα πειθαρχικά όργανα 575 υποθέσεις. Τόνισε δε ότι «ο πόλεμος για μία καλή δημόσια διοίκηση είναι μακρύς, δύσκολος και προπαντός απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση και προσπάθεια των αρμόδιων οργάνων, γιατί αντιμετωπίζει διάφορα εμπόδια, όπως τη γραφειοκρατική νοοτροπία των υπαλλήλων, τα διάφορα μικροσυμφέροντα, που ανάγουν την υπόθεσή τους σε μείζον εθνικό ζήτημα και κυρίως τη χλιαρή εκ μέρους της κοινωνίας υποστήριξη των μέτρων παρά τις μεγαλεπίβολες διακηρύξεις».Τα μικρά βήματα που έχουν γίνει για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της κακοδιοίκησης και της γραφειοκρατίας, δεν έχουν αλλάξει ιδιαιτέρως την εικόνα της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτή αποτυπώνεται τόσο στην έκθεση για το 2007 όσο και σε σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης, η οποία χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση, ως το «μεγάλο ασθενή». Κατά τον κ. Ρακιντζή, η άσχημη αυτή εικόνα για το δημόσιο τομέα, οφείλεται κυρίως «σε γραφειοκρατικές περιπέτειες, χωρίς, όμως, να απεικονίζει την όλη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, που λειτουργεί ικανοποιητικά, αλλά με τους δικούς της ρυθμούς που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής μας». Προσθέτει δε ότι «σαφώς και πολλοί έχουν ταλαιπωρηθεί λόγω της γραφειοκρατίας», ενώ επισημαίνει παράλληλα ότι «η δημόσια διοίκηση θα μπορούσε να λειτουργήσει θαυμάσια και να αποδώσει το έργο που της ζητά ο λαός και για το οποίο υποβάλλεται σε τόσες οικονομικές θυσίες, αρκεί να γίνουν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές», μεταξύ των οποίων και η αλλαγή της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και την υπερίσχυση όλων το δημόσιο συμφέρον.